Palac i park ] Pani Walewska ] Stadnina ]

Walewice  (gmina Bielawy, powiat Łowicz) to wieś leżąca w dolinie rzeki Mrogi w pobliżu jej ujścia do Bzury słynąca z pięknego klasycystycznegi pałacu oraz jego sławnej lokatorki Pani Walewskiej.. 

W pierwszej połowie XVIII wieku wieś obejmuje w posiadanie rodzina Walewskich, a w 1783 roku szambelan królewski Anastazy Walewski buduje tu pałac istniejący do dziś. 10 lat po jego śmierci, która nastąpiła w 1814 roku, właścicielem pałacu staje się Aleksander Walewski – syn Marii Walewskiej i Napoleona. Po klęsce powstania listopadowego Aleksander musi opuścić kraj, a majątek przejmuje brat Marii Teodor Łączyński. 

W II połowie XIX wieku właścicielem Walewic zostaje Stanisław Grabiński, który przywraca dawną świetność pałacowi. Grabińscy zapoczątkowali hodowlę koni w majatku dając początek istniejącej do dziś stadninie. W rękach rodziny Grabińskich majątek pozostaje do 1945 roku, kiedy to zostaje upaństwowiony.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku w rejonie Walewic walczył 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego. Polscy kawalerzyści w walkach w dniach 9-10 września odbili z rąk Niemców Sobotę i pałac w Walewicach. Ku chwale poległych w tej bitwie żołnierzy w 1969 roku odsłonięty został pomnik przy drodze prowadzącej z Bielaw do Walewic. Na bielawskim cmentarzu znajdują się mogiły żołnierskie z okresu bitwy nad Bzurą. 


Ostatnia modyfikacja strony:                                                                                                                                                                               

21 listopada 2010
webmaster: Tomasz Kopalski
                                                                    Wirtualne Walewice odwiedziło internetowych turystów

www.tomaszkopalski.pl